ICS AS og Covid-19

Vi hos ICS A/S følger myndighedernes anvisninger omkring COVID-19, og efterlever regeringens retningslinjer af hensyn til personale, leverandører, transportører og kunder.
Vi har åbent for telefonekspedition og support. Bemandingen på kontor og lager er reduceret, men vi behandler ordrer og forespørgsler så vi fortsat kan have et højt serviceniveau. De daglige ordrer bliver behandlet, afsendt og leveret hurtigst muligt.
Vi er afhængige af at logistikken med eksterne transportører fungerer. Der kan derfor forekomme forsinkelser eller leveringsproblemer.
– Indtil videre har vi ikke oplevet problemer. Vores lager er intakt og vi oplever fuld opbakning fra vores leveranderører. Levering af ordrer vil ske som hidtil under iagttagelse af de retningslinjer, der aktuelt måtte gælde.
Vores telefonekspedition er åben. Ring på + 45 66171074 eller skriv til ics@ics.as