Counters

Hengstler tellerTotaltellere
Hengstler totaltellere er tilgjengelig i elektronisk, elektromekanisk eller mekanisk utførelse. De elektroniske tellerne kan brukes sammen med Hengstler encodere.
Download
Datablad (PDF)
Hengstler forvalgstellerForvalgstellere
Hengstler forvalgstellere er tilgjengelig i elektronisk, elektromekanisk eller mekanisk utførelse. De elektroniske tellerne kan brukes sammen med Hengstler encodere.
Download
Datablad (PDF)
Hengstler indikatorIndikatorer
Hengstler indikatorer er displayer for å vise bl.a. strøm, spenning, temperatur og prosesstilstander.
Download
Datablad (PDF)
Hengstler timetellerTimetellere
Hengstler timetellere er tilgjengelig i både elektronisk og elektromekanisk utførelse. Tellere for driftstid til vedlikeholdsplanlegging, garantitid mm.
Download
Datablad (PDF)
Hengstler posisjonstellerPosisjonstellere
Hengstler posisjonstellere i elektronisk utførelse til visning av posisjon og status.
Download
Datablad (PDF)